Sustainable production and reuse of plastic

We recycle residual and disassembled products into new products

Circular economy in stead of plastic in the oceans

Excellent Systems has been a frontrunner in the fight for a better environment, sustainable production, and the recycling of plastic for many years. 

Allerede tilbage i 1992 lagde vi produktionen om, så kølevand fra vores produktionsmaskiner blev renset, recirkuleret og genanvendt til lokal opvarmning af vores kontorbygninger.

Learn more about how we work.

Når vores produkter ikke længere har anvendelse hos vores kunder eller er nedslidte, tilbyder vi at samle dem ind igen, og regenerer dem til nyt støbegranulat. Dette gælder naturligvis også rester fra vores egen produktion. Derved sørger vi for, at vores produktion er cirkulær økonomi, og at plasten i verdenshavene i hvert fald ikke stammer fra os!

bæredygtig produktion - cirkulær økonomi

Produced in Denmark with environmentally friendly PE

Alle PaveSystem produkter fremstilles af giftfrit Polyethylen (PE). Det er samme type plast, som findes på indersiden af mælkekartoner.

Vi fremstiller selv alle PE-produkter på vores fabrik i DK-8544 Mørke. Derved har vi fuld kontrol over kvaliteten i produktionen, de forhold vores ansatte arbejder under samt at de råvarer og farvestoffer, vi bruger i vores produkter, er fødevaregodkendte og totalt giftfrie.

PE-produkter er syrebestandige og korrosionsfri og tåler alle former for almindelige rengøringsmidler. 

Learn more about our materials here.

UN SDGs - 5 goals, we are working on

Vi har et medansvar for vores medarbejderes sundhed og trivsel, og det tager vi seriøst og har derfor bl.a. sundhedsforsikringer og pensionsordninger. Vi har fokus på at styrke den generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen – bl.a. med daglig morgengymnastik og forskellige sociale arrangementer. Derudover støtter vi økonomisk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse og de Danske Hospitalsklovne.

Hos Excellent Systems A/S sikrer vi, at kvinder og mænd har de samme rettigheder og muligheder og har naturligvis nul-tolerance overfor mobning og sexchikane. Vi prioriterer at forebygge enhver form for diskrimination og vold i vores virksomhed, og at der ydes kyndig vejledning, hjælp og støtte, hvis behovet skulle opstå.

Vi effektiviserer vores produktion med brug af robotter til de tungeste løft, og de mange gentagende bevægelser, og aflaster dermed medarbejderne og gør arbejdet mere skånsomt. Der arbejdes ligeledes med anvendelse af exo-skeletter til de arbejdsopgaver, som belaster mest. Vi har altid haft stort fokus på at kunne rumme folk i f.eks. Fleksjob, og derfor har vi pt 3 medarbejdere ansat under den ordning til glæde for dem, samfundet og os.

Verdensmål 12 er en ufravigelig del af Excellent Systems DNA. Vi har siden 1992 arbejdet med konceptet ”vugge-til-vugge” på vores egne produkter, og vi har opnået at genanvende vores udtjente produkter i en bæredygtig proces i stedet for, at de ville ryge til forbrænding eller på lossepladsen. Det hele med et stort fokus på at bruge så lidt unødvendig CO2 som overhovedet muligt. På fabrikken affaldssorterer vi i så stor en grad, at vi ikke sender mere til deponering end en gennemsnitshusstand i Danmark.

We share responsibility for the health and well-being of our employees and take this very seriously. That is why we have taken out health insurance and pension insurance for our team. Strengthening general health and well-being at work is a top priority for us - including daily morning gymnastics and various social events. We also financially support the Red Cross, the Danish Cancer Society and the Danish Hospital Clowns.

At Excellent Systems A/S, we ensure that women and men have the same rights and opportunities and, of course, have zero tolerance for bullying and sexual harassment. We make it a priority to prevent any form of discrimination and violence in our company and to provide expert guidance, help and support should the need arise.

Our production is so efficient because we use robots for the heaviest lifting and many repetitive movements, thus reducing the workload on the labor force and making the work more gentle. We are also working on the use of exo-skeletons for the most demanding tasks. Furthermore, we have always placed great emphasis on accommodating people in Flexjob, and therefore currently have three employees who are employed under this program, which benefits them, the company and us.

SDG 12 is an integral part of Excellent Systems' DNA. We have been working according to the principle of circular economy for our own products since 1992 and have managed to recycle our end-of-life products in a sustainable process instead of incinerating or landfilling them. Care is taken to use as little unnecessary CO2 as possible. At the factory, we sort the waste so that we do not send more to landfill than an average household in Denmark.

We share responsibility for the health and well-being of our employees and take this very seriously. That is why we have taken out health insurance and pension insurance for our team. Strengthening general health and well-being at work is a top priority for us - including daily morning gymnastics and various social events. We also financially support the Red Cross, the Danish Cancer Society and the Danish Hospital Clowns.

At Excellent Systems A/S, we ensure that women and men have the same rights and opportunities and, of course, have zero tolerance for bullying and sexual harassment. We make it a priority to prevent any form of discrimination and violence in our company and to provide expert guidance, help and support should the need arise.

Our production is so efficient because we use robots for the heaviest lifting and many repetitive movements, thus reducing the workload on the labor force and making the work more gentle. We are also working on the use of exo-skeletons for the most demanding tasks. Furthermore, we have always placed great emphasis on accommodating people in Flexjob, and therefore currently have three employees who are employed under this program, which benefits them, the company and us.

SDG 12 is an integral part of Excellent Systems' DNA. We have been working according to the principle of circular economy for our own products since 1992 and have managed to recycle our end-of-life products in a sustainable process instead of incinerating or landfilling them. Care is taken to use as little unnecessary CO2 as possible. At the factory, we sort the waste so that we do not send more to landfill than an average household in Denmark.

UN SDGs - We strive to achieve in the coming years

Vi lægger fokus i at udbrede tilgængelighed for personer, der har nedsat motorik og gangbesvær og er medvirkende til, at disse kan deltage på lige fod med alle andre både på arbejdspladsen og i det offentlige rum som helhed.

Vi arbejder løbende med at gøre vores produkter mindre miljøbelastende og påskønner et nærmere samarbejde med landes kommuner om at samle udtjente produkter ind som et led i at kunne genanvende de udtjente produkter. På denne måde mindskes miljøbelastningerne til private og offentlige institutioner. Samtidig skaber vores produkter bedre adgang til grønne og offentlige rum for personer med nedsættelse af motorik.

The UN has set 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that countries and businesses must work to protect and improve the lives of people, animals and the planet's resources. The goals are set to 2030 where the various institutions are working to achieve.

Vi har valgt at fokusere på 4 af de 17 verdensmål, men arbejder løbende for at indfri de andre verdensmål med både direkte og indirekte tiltal. Vi mener, at vi har et ansvar for at mindske aftrykket på naturens ressourcer samt forbedre tilværelsen i lokalt og på verden

You can read more about the 17 SDGs at UN SDGs: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

We focus on improving accessibility for people with motor impairments and walking disabilities and helping them participate on an equal footing with everyone else in the workplace and in public spaces.

We are continually working to make our products more environmentally friendly and are leading a closer collaboration with municipalities across the country. Together, we collect end-of-life products as part of our ability to recycle them to reduce the environmental impact on private and public facilities and improve overall access to green and public spaces with limited mobility.

The UN has set 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that countries and businesses must work to protect and improve the lives of people, animals and the planet's resources. The goals are set to 2030 where the various institutions are working to achieve.

We have chosen to focus on 5 of the 17 SDGs, but are continuously working to achieve the other SDGs both directly and indirectly. Our belief is that we have a responsibility to reduce the footprint on natural resources and improve lives locally and globally.

You can read more about the 17 SDGs at UN SDGs: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

We focus on improving accessibility for people with motor impairments and walking disabilities and helping them participate on an equal footing with everyone else in the workplace and in public spaces.

We are continually working to make our products more environmentally friendly and are leading a closer collaboration with municipalities across the country. Together, we collect end-of-life products as part of our ability to recycle them to reduce the environmental impact on private and public facilities and improve overall access to green and public spaces with limited mobility.

The UN has set 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that countries and businesses must work to protect and improve the lives of people, animals and the planet's resources. The goals are set to 2030 where the various institutions are working to achieve.

We have chosen to focus on 5 of the 17 SDGs, but are continuously working to achieve the other SDGs both directly and indirectly. Our belief is that we have a responsibility to reduce the footprint on natural resources and improve lives locally and globally.

You can read more about the 17 SDGs at UN SDGs: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

Less packaging minimizes waste

Når vi sender flisekryds, flisefødder eller LAR udstyr ud af huset, har vi gennem produktionsændringer været i stand til at spare store mængder emballage væk ved at udskifte papkasser med farvede strips. Det giver en række fordele for vores kunder: De får mindre papaffald. Strips frem for kasser gør produkterne lettere og nemmere at håndtere på byggepladsen, og de farvede strips gør de enkelte PavePad størrelser lette at identificere. Derudover giver den mindre emballage plads til 25% mere på en palle, så du kan få flere produkter på én levering, og vi sparer CO2 ved fragt.

Pavesystems arbejder for mindre emballage

We support

See products and solutions