PaveConvection®

Sænk energiforbruget på din bygning

Nedkøl din bygning med naturens energi

PaveConvection er en ny grøn metode til at køle tage ned i sommervarmen ved brug af naturens egen energi.

Når solen bager om sommeren, kan temperaturen på et fladt tag i Skandinavien snige sig op på 35-40° Celsius i solen. I middelhavslandene og i Mellemøsten kommer temperaturen på tagene i solen nemt op på 75° Celsius. Derfor bruges der i dag store mængder strøm på nedkøling af tage og bygninger. 

Dette forbrug kan reduceres ved brug af PaveConvection, så du sparer penge.

Vedligeholdelsesfri og miljøvenlig terrasse

Med PaveConvection er det solens stråler, der leverer den grønne energi til nedkølingen. Når systemet først er installeret, er det praktisk taget vedligeholdelsesfrit i hele tagets levetid. 

Systemet kræver ingen strøm eller yderligere energiforbrug, hvilket gør din bygning mere miljøvenlig. Dermed giver PaveConvection din bygning en grønnere profil og sænker energiforbruget på din bygning.

Få et tilbud til dit tag

Uden PaveConvection

Flisebelagt tagterrasse med PavePad under fliserne.

Her ses en tagterrasse på fladt tag med fliser. 

Illustrationsbillede af PaveConvection hvor der ikke er luft til gennemstrøm til nedkøling af huset

Uden PaveConvection forhindrer murkronen køligere luft at komme ind. Derved cirkulerer den varme luft mellem tag og fliser og bibeholder temperaturen i niveau med luften lige over fliserne.

Med PaveConvection

Kølig luft kommer gennem hullerne

Hullerne i murkronen bevirker, at der kan komme køligt luft ind under tagterrassen som ventilerer taget.

Kølig luft kommer igennem hullerne mens det varme luft vil stige til vejrs mellem fliserne

De varme fliser ”suger” den kolde luft til sig og afgiver den igen, når luften varmes op. Derved skabes der et ventilationssystem af cirkulær køling under fliserne.

Illustrationsbillede af PaveConvection hvor luft kan komme igennem hullerne til at køle taget ned

Naturens energi bruges herved til at sænke temperaturen under fliserne til samme temperatur, som er tilfældet i skyggen.

Oversigtsbillede af tagterrasse med luftgennem strøm under fliserne

Lavere energiforbrug med PaveConvection

Graf over temperaturen fra Jan til Dec uden brug af PaveConvection

Estimeret energiforburg uden PaveConvection.

Graf over temperaturen fra Jan til Dec med brug af PaveConvection.

Estimeret energiforbrug med PaveConvection. Ved hjælp af solens energi udskiftes luften, og temperaturen på taget sænkes.

PaveConvection og PavePad

Paveconvection sælges som en løsning i sammenhæng med vores PavePad serie, som er en løsning af smarte flisefødder til terrasser og belægning. Læs mere om PavePad her.

To gange PavePad 90 mm stables ovenpå hinanden - PaveSystems

Andre produkter og løsninger